lauantai 6. lokakuuta 2018

Muumipeigoi ja Uppo-Nalle

Lauantaina käännösseminaarissa istuttiin auringonpaisteessa. Tiivis työskentely käynnistyi Päivi Kuusen luennolla, joka esitteli ensinnäkin käännösprosessia ja toiseksi kaunokirjallisuuden kääntämisen erityispiirteitä. Oman käännösprosessin pohtiminen ja sen näkyväksi tekeminen on seminaarien käännöskoulutuksen keskeisiä tavoitteita. Opiskelijat kirjoittavat käännöskommentin eli eräänlaisen työselosteen omasta käännösprosessistaan ja lukevat ja kommentoivat toistensa työselosteita. Jos kääntäjä ”vain kääntää”, hän ei ole kovin tietoinen omista työskentelytavoistaan ja hänen on vaikea kehittää työtään. Kun hän oppii pohtimaan omia käännösratkaisujaan, hän pystyy myös kehittämään omaa toimintaansa. Tämä on keskeinen asia myös yliopistotasoisessa ammattikääntäjien koulutuksessa.

Päivi puhui myös kääntämisen ”näennäisestä helppoudesta”. Varsinkin ne ihmiset, joilla ei itsellään ole käännöskokemusta, usein ajattelevat kääntämisen olevan helppoa: kääntäjä osaa jotain toista kieltä ja sitten hän ”vain kääntää”. Helppouden vaikutelma on kuitenkin vain näennäinen, sillä käännös ei koskaan synny ”itsestään” vaan vaatii kääntäjältä paljon pohdintaa ja valintoja. Ja kun käännetään karjalan kaltaiselle uhanalaiselle kielelle, kääntäjän työprosessi on paljon vaativampi ja vie paljon enemmän aikaa kuin isomman kielen kääntäjän työ.

Käännösprosessi on Kiännä!-hankkeessa myös tärkeä tutkimuskohde. Monet osallistujat ovat antaneet luvan käyttää omia käännöskommenttejaan tutkimuksessa, ja niistä on hankkeen myötä kertynyt ainutlaatuinen tutkimusaineisto. Kääntäjän käännösprosessi on – Päivi Kuusen metaforaa käyttääkseni – eräänlainen musta laatikko, jota emme voi ulkopuolelta havainnoida. Kirjoitettu käännöskommentti tuo osan mustan laatikon sisällöstä tutkijoiden ulottuville. Tähän mennessä olemme analysoineet ensimmäisen seminaarin käännöskommenttiaineistoa, ja se on osoittanut, että pienelle uhanalaiselle kielelle kääntämisessä kääntäjän työprosessit ovat monesti erilaiset kuin suurten kielten kääntäjien.

Kun meiltä on kyselty käännösseminaarista esimerkiksi tiedotusvälineiden haastattelussa, usein toistunut kysymys on ollut, mille karjalalle tai karjaloille kääntämistä me opetamme. Olemme aina selittäneet, että tällaisella kurssilla ei opeteta tietyille karjalan murteille kääntämistä vaan yleisiä kääntämisen periaatteita kuten oman käännösprosessin tarkkailua. Siksi samassa seminaarissa voi olla eri karjaloiden puhujia ja jopa eri kielen (vepsän) puhujia. Meidän opetuksemme ei tunne kieli- tai murrerajoja.

Luennon aikana keskustelua herättivät Päivin esittelemät kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteet. Onko niin, että jos karjalainen kohtaa tekstin, joka kuulostaa vieraalta eikä ole ”omua čomua”, hän pettyy ja jättää tekstin sikseen? Vieraannuttaminen voi pahimmillaan kirjaimellisesti vieraannuttaa lukijan kokonaan. Toisaalta kun uhanalaista kieltä kehitetään, se otetaan käyttöön uusilla alueilla ja uudenlaisissa teksteissä. Anne Kareninan karjalankielinen käännös on hyvin erilainen kuin kylissä elävä puhuttu karjala. Kielen kehittäminen vaatii paljon myös kielen käyttäjiltä ja lukijoilta: heidän on harjoiteltava uudenlaisia tapoja käyttää karjalaa.Päivän toisen luennon piti Natalia Sinitskaja, joka kertoi muumikirjojen kääntämisestä. Hän korosti muun muassa kääntämisen yhteisöllisyyttä: muumikirjojenkin kääntämisessä on tarvittu apujoukkoja, joista joku voi auttaa karjalankielisten sanojen kanssa tai oikolukea tekstiä, ja joku taas auttaa vertaamaan käännöstä ruotsinkieliseen alkuteokseen. Natalian kääntämistä muumikirjoista on julkaistu jo 7, yksi on tulossa ja yksi vielä kääntämättä. Muumit eivät olleet entuudestaan tuttuja Natalialle, mutta työnsä myötä hän nyt kokee, että muumit ovat hänen omia lapsiaan.

Ensimmäisten muumikirjojen kääntämisessä Natalialla olivat käytössä suomen- ja venäjänkieliset muumikäännökset, mutta sitten hän jätti pois venäjänkielisen version, koska se tuntui vaikuttavan liikaa hänen käännösprosessiinsa. Toisaalta hän tietoisesti varoo myös sitä, ettei karjalan kieleen tulisi turhaa suomen kielen vaikutusta. Tällaisessa tilanteessa pienen karjalan kielen kääntäjät toimivat, kun he ovat yhdessä suunnassa venäjän ja toisessa suomen kielen varjossa.
Natalia kertoi myös eräästä työtavasta, jonka voi vinkkinä esittää muillekin kääntäjille. Hän pitää omaa ”sanakirjaa”, johon hän jatkuvasti kerää sanoja, jotka joko pälkähtävät päähän tai tulevat muissa yhteyksissä vastaan. Sillä tavoin hän laajentaa kääntämiseen käytettävissä olevaa sanavarastoa. Koko Kiännä-hankkeen toiminnan ajan on ollut selvää, että karjalaksi kääntävän ensimmäinen ja suurin haaste on sanaston riittämättömyys. Sanojen kerääminen on yksi tapa pyrkiä ratkaisemaan sanastohaasteita.


Iltapäivän harjoituksissa tartuttiin vielä konkreettisesti kaunokirjallisuuden kääntämisen. Tehtävänä oli kääntää ryhmissä karjalaksi tai vepsäksi katkelma Uppo-Nalle-kirjasta. Tärkeä osa harjoitusta oli tehdä muistiinpanoja kääntämisen ongelmakohdista, jotka herättivät ryhmässä keskustelua. Millaisia vaihtoehtoja pohdittiin, mihin ratkaisuun päädyttiin ja miksi? Lopuksi ohjeistettiin lukemaan käännös ääneen – ääneen lukeminen tuo usein esiin käännöksen ongelmakohtia, jotka muuten jäisivät huomaamatta.

Ryhmien piti pohtia myös sitä, millaisen laajan käännösstrategian he valitsivat. Kun kyse oli lastenkirjasta, kaikki ryhmät pyrkivät kotouttavaan käännökseen. Alkuperäisessä tekstissä käsitellään ristiäisiä, ja se herätti paljon keskustelua: karjalais-ortodoksisessa perinteessä lapsen kastetilaisuus on erilainen kuin suomalais-luterilaisessa, ja syntymäpäivän ja myös nimipäivän käsitteet ovat erilaiset. Puhuttiin myös siitä, pitäisikö nimi Uppo-Nalle kääntää karjalaksi – todettiin, että nimen kääntämisessä on oltava varovainen ja käännettäessä pitäisi ottaa selvää siitä, millainen tausta nimellä on kirjailijan teoksissa.

Lopuksi osallistujat saivat ohjeet ”kotitehtävään”: heidän on valittava itselleen lyhyenkö kaunokirjallinen teksti, kääntää se karjalaksi ja kirjoittaa käännösprosessia selostava käännöskommentti. Lisäksi jokaisen täytyy lukea jonkun toisen kirjoittama käännös ja käännöskommentti ja antaa niistä vertaispalautetta.

perjantai 5. lokakuuta 2018

Käännösseminaari II alkoi taas

On perjantaiaamu ja luentosali on täynnä väkeä. Käymme läpi esittäytymiskierrosta: jokainen kertoo omasta karjalan tai vepsän kieleen liittyvästä taustastaan. On vienankarjalaisia, eteläkarjalaisia, livvinkarjalaisia, vepsäläisiä. Jollakulla on myös lyydiläisiä juuria. Osa on kielen opiskelijoita, osa äidinkielisiä puhujia. Ikähaitari ulottuu nuorista opiskelijoista eläkeikäisiin. Monet ovat (tai ovat olleet) karjalan kielen ammattilaisia kuten opettajia, toimittajia ja tutkijoita. Ja koko tämä joukko on kokoontunut aloittamaan Kiännä-hankkeen viimeistä käännösseminaaria. Edessä on mielenkiintoinen ja antoisa talvi, kun tämä joukko yhdessä toimii karjalan ja vepsän kielten hyväksi.

Meille järjestäjille tämä seminaari tuntuu aivan erityiseltä. Opetuksen ja osallistujien matkojen järjestäminen vaatii aina paljon taustatyötä, ja lähiopetuspäivät ovat hyvin intensiivisiä. Tällä kertaa lisäsävyjä tuo pieni haikeus: neljä vuotta on mennyt todella nopeasti, ja nyt olemme viimeisen seminaarin äärellä. Toisaalta olemme myös ylpeitä siitä, mitä hankkeemme on saanut tähän mennessä aikaan. Neljä vuotta sitten ensimmäisen seminaarin järjestäminen tuntui melkein mahdottomalta tehtävältä, johon tarttuminen vaati uskallusta. Näiden vuosien aikana mahdottomasta onkin tullut rutiinia: olemme luoneet toimintatavat, joiden avulla voidaan antaa vähemmistökielelle kääntämisen koulutusta. Meillä on jo hyvä käsitys siitä, mitä haasteita on edessä ja millaisia kohokohtia on odotettavissa.

*******

Perjantain ensimmäinen luento käsitteli karjalaksi käännetyn kirjallisuuden historiaa. Itä-Suomen yliopiston tohtoriopiskelija Riikka Iso-Ahola on tehnyt suuren ja arvokkaan työn kootessaan monista eri lähteistä kokonaiskuvaa siitä, mitä karjalaksi on tähän mennessä käännetty. Käännöstyötä on tehty vuosikymmenten ajan kahdessa maassa ja julkaisuja on olemassa, mutta niistä ei ole olemassa yhteistä luetteloa. Kaikkea olemassa olevaa ei yhden tutkijan ole mahdollista saada koottua, mutta suuri osa sirpaleista on kuitenkin saatu yhteen. Riikan tutkimus antaa yleiskuvan karjalankielisestä käännöskirjallisuudesta, ja sitä voidaan käyttää hyväksi, kun pohditaan, mitä karjalaksi pitäisi tulevaisuudessa kääntää. Tähän mennessä käännöksiä on tehty lähinnä suomesta ja venäjästä, mutta ehkä tulevaisuudessa voidaan käännettäväksi valita myös muunkielisiä teoksia. Lisäksi tutkimus osoittaa, että selvästi eniten käännöksiä on tehty livvinkarjalaksi, joten lisää käännöstoimintaa tarvittaisiin muiden karjaloiden piirissä.

Luennon yhteydessä keskusteltiin myös karjalankielisen julkaisutoiminnan vaikeuksista, johon on pitkälti ollut syynä rahoituksen puute. Lisäksi todettiin, että karjalaksi julkaistujen tekstien takana voi olla myös ”näkymätöntä” käännöstyötä: esimerkiksi suomenkarjalainen saattaa kirjoittaa tekstin ensin suomeksi ja kääntää sen sitten itse karjalaksi. Kaikkea mitä on käännetty, ei välttämättä ole edes julkaistu, sillä esimerkiksi näytelmiä on käännetty ensisijaisesti esitettäväksi, ei julkaistavaksi. (Tässä yhteydessä Kiännä!-hanke kiittää Valentina Saburovaa kirjasta Uhtuon katrilli, jossa hänen vienankarjalaksi kääntämiään näytelmiä!)


Susanna Tavi piti perjantaina luennon, joka esitteli Kotimaisten kielten keskuksen toimittaman laajan Karjalan kielen sanakirjan käyttöä. Kirja on ilmestynyt paperisena versiona 1968–2005 kuutena osana ja verkkoversiona 2009. Aineiston keruu sanakirjaa varten alkoi jo 1800-luvun lopulle saakka ja jatkui jossain määrin 1950-luvulle saakka. Sanastoa on kerätty kiertelemällä karjalalaiskylissä. Sanakirja edustaa siten vanhaa, puhuttua karjalan kieltä ja sen eri murteita. Se ei siis sisällä nykysanastoa eikä noudata nykyisten kirjakielten ortografiaa. Se on kuitenkin karjalan kielen käyttäjien aarreaitta, joka verkkoversiona sisältää 88 575 hakusanaa, joista on myös käyttöesimerkkejä eri puolilta Karjalaa. Sanakirja on avoimessa verkossa kaikkien käytettävissä. Keskustelussa kävi ilmi, että karjalan kielen parissa työskentelevälle verkkosanakirja on päivittäinen työkalu, joka kulkee mobikassa (matkapuhelimessa) mukana vaikka sieniretkellä.

Karjalan kielen sanakirjan esittely: https://www.kotus.fi/sanakirjat/karjalan_kielen_sanakirja
Suora linkki verkkosanakirjaan: https://www.kotus.fi/sanakirjat/karjalan_kielen_sanakirja
Pertti Virtarannan kirjoittama johdanto: http://kaino.kotus.fi/kks/johdanto/kks_johdanto.php

Susanna esitteli myös sana-artikkelin käsitteen: sana-artikkeli tarkoittaa yhden hakusanan takana olevaa tietoa eli sanan merkitystä, kielioppitietoa ja käyttöesimerkkejä. Karjalan kielen sanakirjan hakusanat ovat vienankarjalaisessa muodossa, ja mahdolliset tarkkeet eli erikoismerkit on hakusanoista jätetty pois. Sanakirjan käyttö vaatii sen vuoksi vähän opettelua, mutta hakusanojen merkintäperiaatteet on selostettu sanakirjassa tarkasti: http://kaino.kotus.fi/kks/johdanto/kks_johdanto.php?p=ohjeet10

Keskustelua heräsi esimerkiksi karjalan sanastoeroista: varsinaiskarjalan ja livvinkarjalan čoma on tverinkarjalassa šoma, ja vienankarjalan kirjakielessä čoma tarkoittaa kaunista ja šoma siroa. Tällaisessa keskustelussa Karjalan kielen sanakirja voi olla suurena apuna, ja čoman eri muotoja ja merkityksiä (vanhoissa karjalan murteissa) voi katsoa verkkosanakirjasta: http://kaino.kotus.fi/cgi-bin/kks/karjala.cgi?a=ts%CC%8Coma. (Tämä keskustelu osoittaa seminaarien aikana usein toistuneen ilmiön: eniten keskustelua herättävät nimenomaan yksittäiset sanat ja niiden merkitys ja käyttötavat. Sanat ovat lähinnä kielenpuhujan sydäntä.)

Luennon lopuksi keskusteltiin yhteisesti siitä, miten Karjalan kielen sanakirjaa voisi hyödyntää kääntäjän työssä. Sanakirjatyössä eli uudissanojen luomisessa voidaan hyödyntää verkkosanakirjaa, etsiä sopivia sanoja ja tarkistaa niiden levikin eli sen, esiintyvätkö ne esimerkiksi vienankarjalaisella kielialueella.


Päivän päätteeksi tultiin tuttuun tapaan tietokoneluokkaan, jossa harjoiteltiin Susannan johdolla käytännössä Karjalan kielen sanakirjan verkkoliittymän käyttöä. Blogin lukijat voivat itsekin kokeilla näitä hakutehtäviä:

a. Etsi kaikki Jyskyjärvellä esiintyvät substantiivit: montako yhteensä?
b. Etsi kaikki Nekkula-Riipuskalassa esiintyvät konjunktiot: montako yhteensä?
c. Selvitä, mitä monikollinen käyttö kielioppitietoa-kohdassa tarkoittaa.
d. Montako hakusanaa, jotka ovat interjektioita, KKS:ssa on?
e. Anna viisi esimerkkiä loitsuissa esiintyvistä adjektiiveista (=hakusana)!


*******

On perjantai-ilta, ja takana on jälleen kerran pitkä mutta mielenkiintoinen päivä. Ulkona on satanut tänään räntää ja sosiaalinen media on täynnä kuvia ensilumesta. Me emme ole tainneet edes muistaa katsoa ikkunasta ulos. Ja huomenna on uusi seminaaripäivä.