keskiviikko 5. elokuuta 2015

Wikipedii karjalakse - kiändämäl suuri ruado


Elokuun allus minul puutui kävvä Estounieh Wikimedia Eesti -järjestön seminuarah, kuduah tuli muudu suomelas-ugrilastu rahvastu. Piätarkoituksennu oli opastuo terväh da hyvin kirjuttua Wikipedien kirjutuksii omal kielel. Seminuarua piettih jo tostu kerdua. Erähil kielil Wikipedii on jo olemas, ga karjalankieline on vie kesken inkubatoras.
Pidäy sanuo, gu karjalazil on kaksi Wikipediedy - yksi kielitunnuksel KRL, a toine OLO. Internetas ongi olluh jo aijemba paginua sit, gu kerran ei ole karjalazil yhtehisty kirjukieldy, sit on parembi luadie omat Wikipediet jogahizele murdehele. Täh on teknillisty syydy - nämmii tekstoi jällespäi voibi käyttiä toizis Wiki-ohjelmis. Krl-wikipedies huavatah luadie vienankarjalaine, a olo:s - livvinkarjalaine. Gu vai ollou kielel oma kielikoodu (libo tunnus), jogahine voit ruveta luadimah omua tiedosanakirjua - Wikipediedy. Gu Wikipedii karjalakse piäzis inkubatoraspäi, sinne alalleh pidäs ližätä uuttu kirjutustu, kuvua, kohendella jo sie olijoi kirjutuksii. Tämä ruado ei ole moine jygei. Allus voibi kyzyö abuu niilöil, ket jo maltetah kirjuttua. Jällespäi toizien kirjutuksii voijah kohendella toizet Wikipedien käyttäjät. Nygöi Krl-wikipedies on enämbi kirjutustu livvikse, net pidäs siirdiä omah, Olo-wikipedieh.
Seminuaras oli ezitetty Minority translate -programmu, kuduas voibi kiändiä Wikipedien kirjutuksii kieles toizeh. Programman hyvii puolii on se, gu se avuau Wikipedien kirjutuksen kohendettavas tilas da kiännökseh kai merkit tullah automuattizesti. Käyttäjäl pidäy vai kiändiä tekstu omale kielele. Nenga ylen terväh voibi luadie kirjutustu, ezimerkikse suomen libo ven'an kieles karjalakse. Kirjutustu ei pie kiändiä kogonah.
Sygyzyl Kiännä-projektan seminuarois da karjalan kielen kursiloin opastujile tahtozin vältämättäh ezitellä tädä programmua. Wikipedii on ylen tärgei tiijonlähteh, myö kaikin käytämmö sidä. Sidä kauti karjalan kieli tulou enämbäl nägyvih da sen sanasto kehittyy. Sendäh kehoitan teidy kaikkii ruveta kirjuttamah karjalankielizeh Wikipedieh: krl:h - varzinkarjalakse (vienakse, tverikse), a olo:h - livvikse. Allukse voibi lyhyöh kirjuttua libo kiändiä kirjutustu. 2-3 virkehes voibi jo äijy midä sanuo. Minul voibi ainos kyzyö nevvuo. Mil voinnen, avvutan.

#WikiKarjala#Wikipedia#Wikipedii#Karjala#Karjalan_kieli#KoneenSäätiö#Rohkeatekijä#Moshnikov#kirjuta_karjalakse

Linkit:

Minority Translate -programmas: http://translate.keeleleek.ee/wiki/Main_Page