Tapahtumia

KIÄNNÖSSEMINUARU I (5 op)

Opastuspäivät: piätteniččy–suovattu 13.–14.10.2017, piätteniččy–suovattu 19.–20.01.2018, piätteniččy–suovattu 6.–7.04.2018. Lue tarkemmin: http://kianna-hanke.blogspot.fi/2017/06/tule-opastumah-kiandamah-karjalakse.html


 

 *******

Kiännösseminuaru II, 2016–2017


Luvendot zualas AG109, harjaitukset zualas AG215
Piätteniččy 13.1.2017
Suovattu 14.1.2017
10.00–10.15 Seminuaran avavus
10.15–11.45 Luvendo: Midä karjalakse on kiännetty? Kiännösruavon histourii (Riikka Iso-Ahola)
11.45–13.00 Murgin
13.00–14.30 Luvendo: Kiändäjän eetiekku (Kaisa Koskinen)
14.30–15.00 Väliaigu
15.00–18.00 Kiännösharjaitukset (Päivi Kuusi da Natalia Giloeva)
9.30–11.00 Luvendo: Kaunehkirjalližuon suomekse kiändämine (Arja Pikkupeura)
11.00–11.15 Väliaigu
11.15–12.45 Luvendo: Suomekse kiändäjän projektumaltamine (Arja Pikkupeura)
12.45–14.00 Murgin
14.00–14.45 Kiännösharjaitukset (Päivi Kuusi da Natalia Giloeva)
14.45–15.15 Väliaigu
15.15–17.30 Wikipedii-ruadopaja (Ilja Mošnikov)
KIÄNNÖSSEMINUARA II (kääntänyt Katerina Paalamo)

Miitys on kiändäjän ruado? Ken, kuin, midä da konza on kiändän karjalaksi? Da midä pidäis karjalaksi kiändiä? Mistä kiändäjä suau tieduo, konza vastah tulou tundematoin sana? Tahtozitgo kiändiä Wikipedijua karjalaksi?

Tule kuundelemah näistä da muista kyzymyksistä Päivännouzu-Suomen yliopisson karjalan kiändämizen opassandaseminuarah. Opassannan organizuiččou Kiännä!-projekta, kudamua rahottau Konehen Fonda (Koneen Säätiö).

Kiännösseminuara II (5 op)
Opassandamuuvot: Luvennot da harjotukset. Ozan harjotuksista voi suorittua verkko-opassuksena.
Seminuara pietäh Päivännouzu-Suomen yliopisson Jovensuun kampuksella luvendozualoissa AG 109 da AG 214.
Opassandapäivät: piätinččä-suovatta 7.-8.10.2016, piätinččä-suovatta 13.-14.1.2017, piätinččä-suovatta 31.3.-1.4.2017

Syväindö: Ammattikiändämizen opassandua karjalan kielen kiändäjillä da niillä, kumbazie interesuiččou karjalan kielen kiändämine. Kiännösseminuarassa tunnussutah kiändämizen teorijah dai praktikkah. Kiännösseminuara II:n piätiemana on kirjallizuon kiändämine karjalaksi. Seminuarassa paissah ezimerkiksi siidä, minmoista kirjallizutta karjalaksi kiännetäh da kuin kiännöstiedo opastau kirjallizuon kiändämizeh.

Opastajat: Päivännouzu-Suomen yliopisson kiännöstiijon da karjalan kielen ažientundijat i muut luvennonpidäjät.

Opassandakielet: opassuksesta oza on suomeksi da oza karjalaksi.

Kohejoukko: Seminuara pädöy kaikilla, kumbazie interesuiččou karjalan kieli, ga harjotuksien luajindua näh pidäy malttua karjalan kieleh. Pädietäh kai karjalan kielimuuvot! Ollet jo kiändän karjalaksi, ga tule sanelemah omasta ruavosta karjalan kielen kiändäjänä!

Kogo seminuaran suorittanuot suahah ozanotannasta tovessus, a seminuarah voi i tulla vain kuundelemah. Tämä tulou jo toine kiännösseminuara, kumbazeh voijah tulla i ne, ket ei olla oldu enzimäzessä kiännösseminuarassa.

Kiännösseminuara II:n enzimäzen seminuarakerran programmassa on luvendoloi kirjallizuon kiändämizeh opassannasta (Päivi Kuusi), Muumi-kniigoin karjalaksi kiändämizestä (Natalia Sinitskaja), Karjalan Kielen Seuran julguandaruavosta (Arhijepiskoppa Leo) da karjalankielizestä Wikipedijasta (Ilja Mošnikov). Luvendoloin lizäksi on harjotuksie da ruandua Wikipedija-pajassa.
Kiännösseminuara II:h voi ilmottauduo elektropoštačči projektan koordinuatoralla Natalia Giloevalla ozutteheh natalia.giloeva@uef.fi 15.9.2016 suaten. Päivännouzu-Suomen yliopisson opastujat voijah ilmottauduo WebOodan kautti.

Rubie karjalan kielen kiändäjäksi!
Elävytä karjalan kieldä kiändämällä!
Verkostovu toizien kiändäjienke!

Kiännä, Kiännösseminuara II, 2016-2017
Programma

Piätinččä 7.10.2016
10.00-10.30 Seminuaran avavus
10.30–12.00 Luvendo: Opassandua kirjallizuon kiändämizeh (Päivi Kuusi)
12.00–13.15 Murgina
13.15–14.45 Luvendo: Karjalan kielen seuran julguandaruado (Arhijepiskoppa Leo)
14.45–15.15 Väliaiga
15.15–17.30 Kiännösharjotukset (Päivi Kuusi da Natalia Giloeva)

Suovatta 8.10.2016
9.30–11.00 Luvendo: Muumi-kniigat karjalaksi (Natalia Sinitskaja)
11.00–11.15 Väliaiga
11.15–12.45 Kiännösharjotukset (Päivi Kuusi da Natalia Giloeva)
12.45–14.00 Murgina
14.00–15.30 Luvendo: Karjalankieline Wikipedija (Ilja Mošnikov)
15.30–16.00 Väliaiga
16.00–17.30 Wikipedija-ruodopaja (Ilja Mošnikov)


******

Tule opastumah kiändämäh karjalakse!

Millaista on kääntäjän työ? Mitä karjalaksi tai karjalasta käännetään? Entä mitä pitäisi kääntää? Mitä käännöstiede opettaa kääntämisestä? Miten käännösprosessi etenee? Kun vastassa on tuntematon sana, mistä kääntäjä hakee tietoa? Mitä hyötyä on käännösmuistiohjelmista? Millaista on kääntää uutisia karjalaksi? Haluaisitko kääntää karjalaksi Wikipediaa?

Tule kuulemaan näistä ja muista kysymyksistä Itä-Suomen yliopiston karjalan kääntämisen koulutukseen. Koulutuksen järjestää Kiännä!-hanke, jota rahoittaa Koneen Säätiö.

Käännösseminaari I (5 op)

Opetusmuodot: Luennot ja harjoitukset. Osa harjoituksista suoritetaan verkko-opetuksena.

Lähiopetuspäivät: pe–la 13.–14.11.2015, pe–la 29.–30.1.2016, pe–la 22.–23.4.2016

Sisältö:  Ammattikääntämisen koulutusta karjalan kääntäjille. Käännösseminaarissa perehdytään niin kääntämisen teoriaan kuin käytäntöönkin. 

Opettajat: Itä-Suomen yliopiston käännöstieteen ja karjalan kielen asiantuntijoita sekä vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita. 

Opetuskielet: opetus järjestetään osittain suomeksi ja osittain karjalaksi.

Kohderyhmä: Seminaari soveltuu kaikille karjalan kielestä kiinnostuneille, mutta harjoitusten tekeminen edellyttää olemassa olevaa karjalan kielen taitoa. Kaikki karjalan kielimuodot käyvät. Jos olet jo kääntänyt karjalaksi, toivomme sinun kertovan seminaarissa omista kokemuksistasi karjalan kääntäjänä!

Koko seminaarin suorittaneet saavat osallistumisestaan todistuksen, mutta seminaariin voi osallistua myös vain kuulijana.

Ilmoittautuminen sähköpostitse hankkeen koordinaattorille Natalia Giloevalle osoitteeseen natalia.giloeva(at)uef.fi viimeistään 1.10.2015

Kiännä!-hanke voi tukea neljän (4) Venäjältä tulevan ja neljän (4) Suomesta tulevan osallistujan matkakuluja tarveharkinnan perusteella. Etusijalla ovat ne, jotka sitoutuvat suorittamaan koko seminaarin harjoituksineen. Jos tarvitset tukea matkakuluihin, toimita vapaamuotoinen hakemus hankkeen koordinaattorille Natalia Giloevalle (natalia.giloeva(at)uef.fi) viimeistään 1.10.2015.
Lisätietoja koordinaattorilta tai Kiännä!-hankkeen verkkosivuilta osoitteesta http://kianna-hanke.blogspot.fi/

Ryhdy karjalan kääntäjäksi!
Elvytä karjalan kieltä kääntämällä!
Verkostoidu muiden kääntäjien kanssa!

Tule opastumah kiändämäh karjalakse!

Mittuine on kiändäjän ruado? Midä karjalakse da karjalaspäi kiännetäh? Da midä pidäs kiändiä? Kui kiännöstiedo opastau kiändämizeh? Kui kiännösprocessu menöy? Kuspäi kiändäi suau tieduo, konzu vastah tulou tundematoi sana?  Mittumua hyödyy on kiännösmustoprogrammois? Kuibo menöy uudizien kiändämine karjalakse? Tahtozitgo kiändiä Wikipediedu karjalakse? 

Tule kuundelemah nämmis da toizis kyzymyksis Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan kiändämizen opastusseminuarah. 

Opastuksen järjestäy Kiännä!-projektu, kuduadu rahoittau Konehen Fondu (Koneen Säätiö).

Kiännösseminuaru I (5 op)

Opastusmuvvot: Luvendot da harjoitukset. Oza harjoituksis voibi suorittua verko-opastuksennu.

Opastuspäivät: piätenčy–suovattu 13.–14.11.2015, piätenčy–suovattu 29.–30.1.2016, piätenčy–suovattu 22.–23.4.2016

Syväindö: Ammattikiändämizen opastustu karjalan kielen kiändäjile da karjalan kielen kiändämizes kiinnostunnuzile. 

Kiännösseminuaras tunnustutah kui kiändämizen teourieh mugai käytändöhgi.

Opastajat: Päivännouzu-Suomen yliopiston kiännöstiijon da karjalan kielen azientundijat sego tulijat luvendonlugijat.

Opastuskielet: opastus organizuijah ozittain suomekse da ozittain karjalakse.

Kohtejoukko: Seminuaru pädöy kaikile karjalan kieles kiinnostunnuzile, ga harjoituksien luadimizeh pidäy olla karjalan kielen maltuo. Päijäh kai karjalan kielimuvvot! Gu ollet jo kiändänyh karjalakse, tule sanelemah omis kogemuksis karjalan kielen kiändäjänny!

Kogo seminuaran suoritannuot suajah omas ozanotandas tovestuksen, ga seminuarah voibi sežo tulla vaigu kuundelemah.
Ilmoittuakseh voibi sähköpoštači projektan koorginuattorale Natalia Giloevale adressih natalia.giloeva@uef.fi 1.10.2015 sah.

Kiännä!-projektu voibi maksua nellän (4) Ven’alpäi tulijan da nellän (4) Suomespäi tulijan ozanottajan matkumenot tarbehen perustehel. Enzimäzel paikal ollah net, ket tullah suorittamah kogo seminuaran harjoituksienke. Gu tarvinnet tugie matkumenoloih, työnnä vällymuodoine pakičus projektan koordinuattorale Natalia Giloevale (natalia.giloeva@uef.fi) 1.10.2015 sah.

Ližätieduo suat koordinuattoras libo Kiännä!-projektan verkosivuloil http://kianna-hanke.blogspot.fi/

Ottai karjalan kielen kiändäjän ruadoh!
Elvytä karjalan kieldy kiändämäl!
Verkostoiččei toizien kiändäjienke!
Käännä ja elvytä! Kääntäminen pienten kielten
ja kulttuurien kohtaamisessa


Aika: pe 27.3.2015
Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Humanistinen osasto, Agora-rakennus, luentosali AG100 (Yliopistokatu 4, Joensuu)

Ohjelma:
9.15–9.45 Seminaarin avaus: Kontu- ja Kiännä-hankkeet esittäytyvät (Leena Kolehmainen ja Helka Riionheimo, Itä-Suomen yliopisto)
9.45–10.45 Kaarina Pitkänen-Heikkilä (Helsingin yliopisto): Tietokirjojen suomentajat suomen kirjakielen kehittäjinä
10.45–11.45 Karjalankieliset aamupäiväjamit: Kiviveneh esiintyy
11.45–12.45 Lounas (omakustanteinen)
12.45–13.45  Natalia Sinitskaja (Oma Mua -lehden päätoimittaja, Petroskoi) kertoo karjalankielisistä käännöksistään (esitelmä tulkataan suomeksi)
13.45–14.00 Riikka Iso-Ahola (Itä-Suomen yliopisto): Käännetty kaunokirjallisuus karjalankielisessä lehdistössä
14.00–14.30 Kahvitauko (omakustanteinen)
14.30–15.15   Hanna Lantto (Helsingin yliopisto & Itä-Suomen yliopisto): Baskin kielen elvytysprosessi: edistysaskelia ja haasteita
15.15–15.30  Natalia Giloeva (Itä-Suomen yliopisto): Yle uudizet karjalakse
15.30–15.45 Ilja Moshnikov (Itä-Suomen yliopisto): Karjalan kieli monikielisessä sosiaalisessa mediassa
15.45–16.00 Vertaileva karjalan kielen kielioppi -hanke (Itä-Suomen yliopisto) esittäytyy
16.00–16.15 Keskustelua ja seminaarin päätös

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille eikä siihen tarvitse ilmoittautua erikseen.

Tervetuloa!

Seminaarin järjestävät Itä-Suomen yliopiston hankkeet Kielikontaktien tutkimattomat kontekstit: kääntäminen ja tulkkaus (Kontu) ja Kiännä! Kääntäminen, elvytys ja uhanalainen karjalan kieli.

Tiedustelut: leena.kolehmainen@uef.fi & helka.riionheimo@uef.fi
Lisätietoja: https://kontublog.wordpress.com/ sekä http://kianna-hanke.blogspot.fi/


Kiännä da elvytä! Kiändämine pienien kielien
da kul’tuuroin vastavundas

Aigu: piätenčy 27.3.2015
Paikku: Päivännouzu-Suomen yliopisto, Gumanistine ozasto, Agora-rakendus, luvendozualu AG100 (Yliopistopiha 4, Jovensuu)

Programmu:
9.15–9.45 Seminuaran avavus: Kontu- da Kiännä-projektoin ezittelendy (Leena Kolehmainen da Helka Riionheimo, Päivännouzu-Suomen yliopisto)
9.45–10.45 Kaarina Pitkänen-Heikkilä (Helsingin yliopisto): Tiedokirjoin suomekse kiändäjät kirjukielen kehittäjinny
10.45–11.45 Karjalankieline huondesmuuzikkuezitys: Kiviveneh pajattau
11.45–12.45 Murginaigu (murgin oman ičen maksettavu)
12.45–13.45  Natalia Sinickaja (Oma Mua -lehten piätoimittai, Petroskoi) sanelou omis karjalankielizis kiännöksis (karjalankieline ezitelmy kiännetäh suomekse)
13.45–14.00 Riikka Iso-Ahola (Päivännouzu-Suomen yliopisto): Kiännetty kaunehkirjalližus karjalankielizes lehtistös
14.00–14.30 Koufei-aigu (koufei oman ičen maksettavu)
14.30–15.15   Hanna Lantto (Helsingin yliopisto & Päivännouzu-Suomen yliopisto): Baskin kielen elvytysprocessu: edehpäi eistämizen askelet da vaigevuot
15.15–15.30  Natalia Giloeva (Päivännouzu-Suomen yliopisto): Yle uudizet karjalakse
15.30–15.45 Ilja Mošnikov (Päivönnouzu-Suomen yliopisto): Karjalan kieli monikielizes socializes medies
15.45–16.00 Verdailii karjalan kielen kielioppi -projektan  (Päivännouzu-Suomen yliopisto) ezittelendy
16.00–16.15 Yhtehisty paginua da seminuaran lopendu

Seminuaru on avvoi kaikile kiinnostunnuzile eigo ni pie sih registriiruijakseh eriže.

Tulgua terveh!

Seminuaru organizuijah  Päivännouzu-Suomen yliopiston projektat Kielikontaktoin tutkimattomat kontekstat: kiändämine da tulkavus (Kontu) da Kiännä! Kiändämine, elvytys da varavonalaine karjalan kieli.

Tiijustelut: leena.kolehmainen@uef.fi & helka.riionheimo@uef.fi
Ližätieduo: https://kontublog.wordpress.com/ sekä http://kianna-hanke.blogspot.fi/