Matka-apurahat 2018-19

MATKA-APURAHAT KARJALAN KÄÄNNÖSSEMINAARIIN

Itä-Suomen yliopiston humanistinen osasto julistaa haettavaksi Kiännä!-hankkeen karjalan käännösseminaari II:n osallistujille tarkoitetut matka-apurahat.

Hakuaika päättyy 7.9.2018.

Matka-apurahaa voivat hakea ne osallistujat, jotka asuvat muualla kuin Joensuussa. Apuraha myönnetään vain matka- ja majoituskuluihin, ja matkakulut korvataan halvimman mahdollisen julkisen kulkuvälineen mukaan (Itä-Suomen yliopiston matkustusohjeen mukaisesti). Matka-apurahaan ei sisälly päivärahoja. Apuraha myönnetään aina tapauskohtaisesti harkiten. Suositellaan, että mahdollisuuksien mukaan osallistujat majoittuvat kahden tai kolmen hengen huoneisiin.

Apurahan maksimimäärä on 350 €/viikonloppu (yhteensä 1050 €/henkilö). Apuraha haetaan kerralla, mutta se maksetaan erikseen jokaisesta lähiopetusviikonlopusta. Matka-apurahan maksamisen ehtona on se, että apurahan saaja osallistuu lähiopetukseen ja tekee lähiopetusjaksojen välissä annetut etätehtävät.

Suomesta tuleville osallistujille apuraha maksetaan pankkitilille. Venäjältä tuleville matka-apuraha maksetaan poikkeuksellisesti käteisenä yliopiston kassalla pe 5.10.2018, pe 18.1.2019 ja pe 29.3.2019.

Matka-apurahan käytöstä raportoidaan seminaarin jälkeen sähköpostitse, ja lisäksi yliopistolle lähetetään joko alkuperäiset kuitit postitse tai skannatut kuitit sähköpostin liitteenä. Yliopistolla on oikeus periä takaisin käyttämättä jäänyt tai puutteellisesti raportoitu apuraha.

Matka-apurahaa haetaan vapaamuotoisella sähköpostiviestillä, jossa täytyy ilmoittaa seuraavassa luetellut tiedot. Viesti lähetetään Natalia Giloevalle (natalia.giloeva@uef.fi).
•    Etunimi ja sukunimi
•    Syntymäaika tai suomalainen henkilötunnus (jos sellainen on olemassa)
•    Kansalaisuus
•    Kotiosoite (katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka)
•    Puhelinnumero
•    Sähköpostiosoite
•    Pankkitilin IBAN-numero (jos hakijalla on suomalainen pankkitili)
•    Arvioidut matkakustannukset (mahdollisimman tarkka arvio):
o    matkustuskulut julkisen liikenteen mukaisesti (jos mahdollista)
o    majoituskulut (max. 3 yötä, mieluiten kahden tai kolmen hengen huoneissa)

Päätökset matka-apurahoista tekee humanistisen osaston johtaja. Päätöksestä ilmoitetaan apurahan hakijoille sähköpostitse.

Lisätietoja: Kiännä!-hankkeen johtaja Helka Riionheimo, helka.riionheimo ät uef.fi, Kiännä!-hankkeen koordinaattori Natalia Giloeva, natalia.giloeva ät uef.fi

********

Matkuabudengat karjalan kiännösseminuarah niškoi
 
Humanistine ozasto ilmoittau, gu Kiännä-projektan karjalan kiännösseminuaran II ozanottajat voijah suaja abudengua matkah niškoi.

Abudengua voit kyzyö 7.9.2018 sah.

Matkuabudengua voijah kyzyö net ozanottajat, ket ei eletä Jovensuus. Abudengua annetah vaigu matku- da eländykohtan maksamizeh nähte. Matkumenot maksetah huogehemban mahtollizen julgizen autobusan mugah (Päivännouzu-Suomen yliopiston matkustusohjavoloin mugah). Matkuabudengoih ei kuulu päivydengua. Abudengua annetah kačottuu jogahine tapahtus eriže. Mahtoloin mugah nevvozimmo ozanottajile ottua hotellis kahten libo kolmen hengen pertit.

Abudengoin suurin miäry on 350 €/nedälinloppu (kaikkiedah 1050 €/ozanottai; kolme seminuarukerdua). Abudengua kyzytäh kerras kolmeh seminuarukerdah, ga net maksetah eriže jogahizes seminuarukerras. Matkuabudengoin maksamizen ehtonnu on se, gu niilöin suaju ottau ozua seminuarah da luadiu seminuarukerroin välis kodiruavokse annetut harjaitukset.

Suomes eläjile ozanottajile abudengat maksetah bankučotale. Ven’alpäi tulijoile matkuabudengat maksetah kädeh yliopiston kasaspäi piätteniččöin 5.10.2018, 18.1.2019 da 29.3.2019.

Matkuabudengoin käyttöh näh pidäy raportuija seminuaran jälles sähköpoštači. Sen ližäkse yliopistole pidäy työndiä libo alguperäzet kvitansiet poštači, libo skaniiruitut kvitansiet sähköpoštan liittehinny. Yliopistol on oigevus ottua iäres käyttämättäh jiännyöt libo vijallizesti raportuitut abudengat.

Matkuabudengua voit kyzyö sähköpoštači vällymuodozes viestis, kuduas ilmoitat nämmä alahan mainitut tiijot. Viestin työnnät Natalia Giloevale (natalia.giloeva@uef.fi).
•    Ezinimi da sugunimi
•    Roinduaigu libo suomelaine hengilötunnus (ollou sinul moine)
•    Kanzalažus
•    Kodiadressi (uuličču, taloin da fatieran noumeru, indeksu da linnu libo kylä)
•    Telefonan noumeru
•    Sähköpoštuadressi
•    Bankučotan IBAN-noumeru (llou sinul suomelain ebankučottu)
•    Čotaitut matkumenot (mahton mugah tarkat):
o    matkustusmenot julgizen liikendehen mugah (ollou mahtuo)
o    makso eländykohtas (max. 3 yödy, parem kahten libo kolmen hengen pertilöis)

Piätökset matkuabudengoih näh luadiu humanistizen ozaston johtai. Piätökses ilmoitetah abudengoin kyzyjäle sähköpoštači.

Ližätieduo suat: Kiännä!-projektan johtai Helka Riionheimo, helka.riionheimo@uef.fi, Kiännä!-projektan koordinuattoru Natalia Giloeva, natalia.giloeva@uef.fi

Ei kommentteja

Lähetä kommentti